تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت فشرده

کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
108فشردهASME B31.3 – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-916 ساعت1200000 تومان%030 بهمن تا 1 اسفند ماه 1398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110فشردهCaesar مقدماتی- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا دوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 9 تا 11 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111فشردهپایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت ) – فشرده
[سیلابس دوره]
دوشنبه تا چهار شنبه 16-824 ساعت1050000 تومان%0از 7 تا 9 بهمن ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112فشردهنرم افزار PDMS – فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تادوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 28 تا 30 دی ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
209فشردهPFD – P&ID – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه و چهارشنبه 17-916 ساعت700000 تومان%0از 3 تا 4 بهمن ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
210فشردهHYSYS – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه تا جمعه 17-924 ساعت800000 تومان%0از 23 تا 25 بهمن ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
305فشردهطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI – فشرده
[سیلابس دوره]
از چهارشنبه تا جمعه 17-924 ساعت750000 تومان%0از 24 تا 26 مهر ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
404فشردهپمپ و کمپرسور- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا سه شنبه 9-1732 ساعت800000 تومان%0از 23 تا 26
شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
405فشردهطراحی ،انتخاب ، تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی
جمعه 17-9
24 ساعت870000 تومان%0از 22 تا 24
آبان ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000%01398/11/29
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
508فشردهطراحی سونا، استخر و جکوزی-فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 16-816 ساعت700000%0از 19 تا 20 دی ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
607فشردهکاربرد نرم افزار GEOVIA Surpac در اکتشاف معادن – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا
چهارشنبه 21-13
32 ساعت690000 تومان%0از 24 تا 27 شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
908فشردهمونتاژ تابلو برق (کارگاه عملی فشرده – ازصفر تا صد)
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-916 ساعت590000 تومان%0 22 و 23
آبان ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000 تومان%01398/11/29
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام