تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت فشرده

کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
108فشردهASME B31.3 – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-916 ساعت1200000 تومان%021 تا 22 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110فشردهCaesar مقدماتی- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا دوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 24 تا 26 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111فشردهپایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت ) – فشرده
[سیلابس دوره]
دوشنبه تا چهار شنبه 16-824 ساعت1050000 تومان%0از 19 تا 21 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112فشردهنرم افزار PDMS – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه تا پنجشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 20 تا 22 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
209فشردهPFD – P&ID – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه و چهارشنبه 17-916 ساعت700000 تومان%0از 20 تا 21 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
210فشردهHYSYS – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه تا جمعه 17-924 ساعت800000 تومان%0از 21 تا 23 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
305فشردهطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI – فشرده
[سیلابس دوره]
از چهارشنبه تا جمعه 17-924 ساعت750000 تومان%0از 21 تا 23 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
404فشردهپمپ و کمپرسور- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا سه شنبه 9-1732 ساعت800000 تومان%0از 17 تا 20
خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
405فشردهطراحی ،انتخاب ، تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی
جمعه 17-9
24 ساعت870000 تومان%0از 21 تا 23
خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت150000%01399/04/17
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
508فشردهطراحی سونا، استخر و جکوزی-فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 16-816 ساعت700000%0از 8 تا 9 مرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
607فشردهکاربرد نرم افزار GEOVIA Surpac در اکتشاف معادن – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا
چهارشنبه 21-13
32 ساعت690000 تومان%0از 18 تا 21 خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
908فشردهمونتاژ تابلو برق (کارگاه عملی فشرده – ازصفر تا صد)
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-916 ساعت590000 تومان%0 21 و 22
خرداد ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت150000 تومان%01399/04/17
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام