تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت فشرده

کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
108 فشرده ASME B31.3
[سیلابس دوره]
- 16 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110 فشرده Caesar مقدماتی
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111 فشرده پایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت )
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112 فشرده نرم افزار PDMS
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
209 فشرده PFD – P&ID – فشرده
[سیلابس دوره]
- 16 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
210 فشرده HYSYS – فشرده
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
307 فشرده طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
404 فشرده پمپ و کمپرسور – فشرده
[سیلابس دوره]
- 40 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
405 فشرده طراحی، انتخاب، تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 250000 %0 14 و 15 اسفند 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
508 فشرده طراحی سونا، استخر و جکوزی
[سیلابس دوره]
- 16 ساعت - %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
607 فشرده کاربرد نرم افزار GEOVIA Surpac در اکتشاف معادن – فشرده
[سیلابس دوره]
- 32 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
808 فشرده طراحی ابزار دقیق با INTOOLS- فشرده
[سیلابس دوره]
- 16 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
908 فشرده مونتاژ تابلو برق (کارگاه عملی فشرده – ازصفر تا صد)
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 16 ساعت 590000 تومان %0 19و 20
آذر ماه 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 250000 تومان %0 14 و 15 اسفند 99
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام