تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت فشرده

کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
108فشردهASME B31.3 – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه و دوشنبه 17-916 ساعت600000 تومان%012 و 13 آبان ماه 1398
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110فشردهCaesar مقدماتی- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا دوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 9 تا 11 شهریورماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111فشردهپایپینگ (اصول طراحی-شناخت متریال-اصول اجرا و ساپورت ) – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا سه شنبه 16-824 ساعت700000 تومان%0از 3 تا 5 آذر ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112فشردهنرم افزار PDMS – فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تادوشنبه 16-824 ساعت650000 تومان%0از 30شهریور ماه تا 1 مهرماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
209فشردهPFD – P&ID – فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه و یکشنبه 17-916 ساعت700000 تومان%0از 20 تا 21 مهر ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
305فشردهطراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI – فشرده
[سیلابس دوره]
از چهارشنبه تا جمعه 17-924 ساعت750000 تومان%0از 24 تا 26 مهر ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
404فشردهپمپ و کمپرسور- فشرده
[سیلابس دوره]
شنبه تا سه شنبه 9-1732 ساعت800000 تومان%0از 23 تا 26
شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
405فشردهطراحی ،انتخاب ، تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی
جمعه 17-9
24 ساعت870000 تومان%0از 22 تا 24
آبان ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000%01398/07/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
607فشردهکاربرد نرم افزار GEOVIA Surpac در اکتشاف معادن – فشرده
[سیلابس دوره]
یکشنبه تا
چهارشنبه 21-13
32 ساعت690000 تومان%0از 24 تا 27 شهریور ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
908فشردهمونتاژ تابلو برق (کارگاه عملی فشرده – ازصفر تا صد)
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-916 ساعت590000 تومان%0 22 و 23
آبان ماه 98
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
507فشردهAutoCad – فشرده
[سیلابس دوره]
سه شنبه 21-1416 ساعت100000 تومان%01398/07/23
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام
کد دورهنوع دورهنام دورهروز و ساعتمدت دورهشهریهتخفیفتاریخ شروعثبت نام