تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت فشرده

کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
108 فشرده ASME B31.3 -فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 980000 تومان %0 1 و 2 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
110 فشرده Caesar مقدماتی -فشرده
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
111 فشرده پایپینگ (اصول طراحی-معرفی اقلام piping-اصول اجرا و ساپورت) -فشرده
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
112 فشرده نرم افزار PDMS -فشرده
[سیلابس دوره]
- 24 ساعت - تومان %0 -
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
209 فشرده PFD – P&ID – فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 880000 تومان %0 18 و 19 شهریور 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
210 فشرده اصول طراحی و تهیه Data Sheet تجهیزات فرآیندی – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 985000 تومان %0 7 الی 9 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
211 فشرده شبیه سازی فرآیند با ASPEN HYSYS – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 940000 تومان %0 24 الی 26 شهریور 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
307 فشرده طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 985000 تومان %0 21 الی 23 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
307 فشرده طراحی مبدل با ASPEN B-Jac و HTRI – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 985000 تومان %0 21 الی 23 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
308 فشرده طراحی مخازن تحت فشار با PVELite – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 990000 تومان %0 24 الی 26 شهریور 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
309 فشرده طراحی مخازن ذخیره با TANK – فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 885000 تومان %0 7 الی 9 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
404 فشرده پمپ و کمپرسور -فشرده
[سیلابس دوره]
2 پنجشنبه و جمعه متوالی 17-9 32 ساعت 1250000 تومان %0 1و2 & 8و9 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
405 فشرده طراحی، انتخاب، تعمیر و نگهداری پکیج هوای فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه الی جمعه 17-9 24 ساعت 980000 تومان %0 7 الی 9 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
406 فشرده توربین گاز و بخار -فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 950000 تومان %0 22 و 23 مهر 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 380000 %0 31تیر و 1مرداد 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
508 فشرده طراحی سونا، استخر و جکوزی – فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 880000 %0 18 و 19 شهریور 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
808 فشرده طراحی ابزار دقیق با INTOOLS – فشرده
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 1580000 تومان %0 25 و 26 شهریور 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
908 فشرده مونتاژ تابلو برق (کارگاه عملی – از صفر تا صد) -فشرده
[سیلابس دوره]
چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 16 ساعت 980000 تومان %0 21 و 22 مرداد 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
507 فشرده AutoCad
[سیلابس دوره]
پنجشنبه و جمعه 17-9 16 ساعت 380000 تومان %0 31تیر و 1مرداد 1400
ثبت نام
پیش ثبت نام
رزرو
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام
کد دوره نوع دوره نام دوره روز و ساعت مدت دوره شهریه تخفیف تاریخ شروع ثبت نام

تمام دوره های تقویم آموزشی و دوره های خارج از تقویم، به صورت اختصاصی یا گروهی برای شرکت ها قابل برگزاری می باشد درخواست دوره آموزشی