رزومه و مجوزات دیگر

تاییدیه آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

Authori

تقدیرنامه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

taghdir1

تقدیرنامه از سازمان فنی و حرفه ای کل استان تهران

taghdir2

هشت بار حضور پیاپی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

oil2
oil1