عضویت در شبکه های اجتماعی مجتمع فنی فلات قاره

نام شبکه اجتماعیعنوانتوضیحاتلینک
اینستاگرام

اینستاگرام مجتمع فنی فلات قاره

اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار مربوط به مجتمع فنی فلات قارهinstagram
اینستاگرام

اینستاگرام استاد آشوری

مدیر دپارتمان پایپینگ (piping) مجتمع فنی فلات قارهinstagram
آپارات

پیج آپارات مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم های آموزشی مجتمع فنی فلات قارهaparat-icon
تلگرام

مشاوره دوره ها

مشاوره ثبت نام و راهنمای متقاضیان حضور در دوره های مجتمع فنی فلات قارهfalatghare
تلگرام

کانال کاریابی مجتمع فنی فلات قاره

آگهی های استخدام کارفرمایان در حوزه فنی و مهندسیfalatghare
تلگرام

گروه پایپینگ مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به پایپینگ (PIPING)falatghare
تلگرام

گروه تاسیسات مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به تاسیسات (HVAC)falatghare
تلگرام

گروه فرآیند مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به فرآیند (PROCESS)falatghare
تلگرام

گروه تجهیزات دوار مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به تجهیزات دوار (ROTARY)falatghare
تلگرام

گروه برق و ابزار دقیق مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق (Instrument & Electrical )falatghare