ثبت نام: (حضوری یا اینترنتی)

۱- جهت ثبت نام حتما” میبایستی دو هفته قبل از تاریخ شروع دوره متقاضی اقدام به ثبت نام نماید.

۲- در صورتی که ثبت نام کننده نیاز به فاکتور برای ارائه به سازمانی دارد می بایستی به عنوان ثبت نام کننده آزاد ثبت نام ننماید. بدیهی است که در صورت ثبت نام آنلاین و یا آزاد ، امکان صدور فاکتور برای شرکت یا سازمان امکان پذیر نمی باشد. در صورت نیاز به ثبت نام از طرف سازمان با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

۳- کلیه اطلاع رسانی دوره ها از طریق تماس تلفنی از جانب موسسه صورت می گیرد، لذا قبل از شروع دوره قبل از شروع دوره برای حضور در کلاس حتما با واحد آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.( بدیهی است که در صورت عدم فعال بودن شماره موبایل و اکانت تلگرام شما هیچ مسئولیتی بر عهده موسسه به جهت کنسلی کلاس ، شروع کلاس و…. بر عهده موسسه نمی باشد.)
حضور در دوره :

۴- شروع ترم بر اساس ضرورتها ممکن است حداکثر تا یک ماه به تاخیر بیافتد.

۵- انتخاب استاد دوره ها به عهده موسسه بوده و ثبت نام کننده نمی تواند در انتخاب استاد ها دخالت نماید.(بدیهی است که اساتید منتخب از نظر کیفی میبایستی مورد تایید موسسه باشند)

۶- در صورت نیاز به تشکیل کلاس جبرانی، موسسه در تعیین روز و ساعت کلاس جبرانی بر اساس شرایط استاد درس مربوطه کاملا مختار خواهد بود.

۷- حداکثر تا سه جلسه غیبت مجاز می باشد .

۸-  رعایت شئونات اسلامی و پوشش کامل برای کلیه داوطلبان الزامی است.

انتقال و انصراف :

۹- انصراف از حضور در دوره به منزله استرداد شهریه نمی باشد و استرداد شهریه فقط در یکی از دو حالت زیر و پس از پر کردن فرم انصراف امکانپذیر می باشد:

* عدم تشکیل دوره تا یک ماه پس از تاریخ پیشنهادی آموزش

*اعلام عدم تشکیل قطعی دوره

۱۰- در صورت لزوم به انتقال دوره انتقال با لحاظ موارد ذیل انجام میگردد:

* پر کردن برگه انتقال دوره به صورت کتبی و تحویل به واحد آموزش حداقل یک هفته قبل از تاریخ پیش بینی شده

* انتقال به دوره بعدی یا زمان بعدی در صورت حد نصاب رسیدن کلاس ترم بعد امکان پذیر است.

* در صورت انتقال از هر دوره ای امکان انصراف از دوره و استرداد شهریه ملغی می گردد.

* انتقال یک شخص به شخص دیگر امکان پذیر نمیباشد.

گواهینامه

۱۱- حضور و غیاب، حضور در جلسه امتحان و ارائه پروژه یا کار در کلاس در اخذ نمره قبولی موثرند.

۱۲- صدور گواهینامه بدون هزینه می باشد لیکن مسئولیت صحت مشخصات فردی بر عهده دانشجو بوده و در صورت نیاز به صدور مجدد گواهینامه ۲۰% شهریه مجدد دریافت میگردد لذا در پر کردن اطلاعات فردی خود در سایت دقت لازم را بفرمایید.

۱۳- پس ازصدور گواهینامه دوره، مجتمع فقط تا شش ماه آن را در بایگانی خود نگه خواهد داشت در صورت عدم مراجعه موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.