گالری تصاویر

فضاهای آموزشی مجتمع فنی فلات قاره

طراحی مخازن ذخیره با TANK

طراحی سونا، استخر و جکوزی

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی سال 95

دوره اصول و فنون مصاحبه

دوره تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

قوانین مقررات معاملات دولتی

PDMS پیشرفته

دوره قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره قوانین مقررات پرسنلی اداری کارکنان

دوره شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی

دوره احتراق کوره ها اصول انتخاب و طراحی

دوره روشهای آماده سازی سطح و ابزار بلاستینگ

دوره قوانین و مقررات گمرک و ترخیص کالا

دوره کار تیمی در نفت و گاز زاگرس جنوبی دالان

دوره خلاقیت حل مسئله نفت و گاز پارس تهران