گالری تصاویر

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی سال 95

اصول پایپینگ فشرده

طراحی مخازن ذخیره با TANK

قوانین مقررات معاملات دولتی

دوره احتراق کوره ها اصول انتخاب و طراحی

دوره اصول و فنون مصاحبه

دوره تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

دوره روشهای آماده سازی سطح و ابزار بلاستینگ

دوره شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی

دوره قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره قوانین مقررات پرسنلی اداری کارکنان