گروه ها و کانال های تلگرامی مجتمع فنی فلات قاره

عنوانتوضیحاتلینک

مشاوره دوره ها

مشاوره ثبت نام و راهنمای متقاضیان حضور در دوره های مجتمع فنی فلات قارهfalatghare

کانال کاریابی مجتمع فنی فلات قاره

آگهی های استخدام کارفرمایان در حوزه فنی و مهندسیfalatghare

گروه پایپینگ مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به پایپینگ (PIPING)falatghare

گروه تاسیسات مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به تاسیسات (HVAC)falatghare

گروه فرآیند مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به فرآیند (PROCESS)falatghare

گروه تجهیزات دوار مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به تجهیزات دوار (ROTARY)falatghare

گروه برق و ابزار دقیق مجتمع فنی فلات قاره

آرشیوی از فیلم، عکس، جزوات و کتاب ها، اطلاع رسانی برگزاری دوره ها و اخبار فرصت های شغلی مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق (Instrument & Electrical )falatghare