syllabus-baner

آشنایی با راکتور

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

تا بحال چقدر به موادی که هر روزه با آنها سر و کار دارید توجه نموده اید؟
آیا می دانید  هوایی که تنفس می کنید ، آبی که می نوشید و غذایی را که می خورید از چه چیزی تشکیل شده اند؟
این مواد از مولکولهایی تشکیل شده اند که این مولکولها نیز به نوبه خود از اتمها ساخته شده اند. اتم کوچکترین جزء اصلی یک ماده است. وقتی اتمها در کنار یکدیگر قرار میگیرند با ایجاد پیوند بین آنها مولکولها و در ادامه مواد با خواص متفاوت ایجاد می شوند بعنوان مثال آبی که می نوشید شامل اتم هیدروژن و اتم اکسیژن است در حالیکه در هوایی که تنفس می کنید همین هیدروژن و اکسیژن بصورت گازهای جداگانه وجود دارند.ماهیت این مواد بستگی به نوع، تعداد و آرایش اتمهای تشکیل دهنده آنها دارد،به این معنی که نحوه قرار گیری این اتمها در کنار هم و نوع پیوندهایی که بین اتمهای آنها موجود است ماهیت آنها را مشخص می کند،برای توضیح چگونگی تولید مواد و تبدیل آنها به مفاهیم واکنش شیمیایی می پردازیم.
واکنش شیمیایی عبارتست از تشکیل پیوند بین اتمها، شکسته شدن پیوند مولکولها و تشکیل پیوندهای جدید بین اتمها برای ایجاد محصولاتی با خواص جدید و متفاوت با خواص ماده اولیه.
در یک واکنش شیمیایی ماده A با ماده B وارد واکنش شده و بعضی از پیوندهای بین مولکولی هر دو ماده باز می شوند. سر آزاد شده این پیوندها تمایل به تشکیل پیوندهای جدید دارند و در صورت برخورد موثر با یکدیگر پیوندهای جدید و در نتیجه مواد جدید و متفاوت با مواد B,A  ایجاد می شوند.

A + B …. C + D

ماده B, A را به عنوان واکنشگر می شناسند در حالیکه D, C را محصول واکنش می نامند.
یکی از مهمترین عوامل در انجام واکنش ، تعداد برخوردها بین  مواد واکنشگر است. هرچه تعداد برخوردها بین واکنشگر بیشتر باشد احتمال انجام واکنش بیشتر است و میزان تبدیل مواد اولیه به محصولات بیشتر می شود.
انجام واکنش فقط هنگامی امکان پذیر است که مولکولها با یکدیگر برخورد موثر نمایند و ایجاد برخورد بین مولکولها نیازمند انرژی است.
حداقل انرژی لازم برای اینکه واکنش گرها در شرایط واکنش انرژی اکتیواسیون نامیده می شود.این میزان انرژی  برای واکنش های مختلف متفاوت است.
باید توجه داشت هر برخورد بین واکنشگر ها منجر به انجام واکنش نمی شود زیرا علاوه بر انرژی ،پارامترهایی چون زاویه برخورد بین مولکولها نیز در انجام واکنش موثر است.به همین دلیل برخوردهایی که منجر به انجام واکنش می گردد،برخوردهای موثر نامیده می شوند.
پس از انجام برخوردهای موثر و رسیدن واکنشگرها به انرژی اکتیواسیون خود،مقداری از مواد اولیه به محصول تبدیل می شود.برای بررسی میزان تبدیل مواد اولیه به محصول از درصد تبدیل استفاده می شود.درصد تبدیل عبارت است از میزان محصولات تولید شده به میزان مواد اولیه ،هرچه تعداد برخوردهای موثر بیشتر باشد درصد  تبدیل بالاتر و هرچه تعداد برخوردها کمتر باشد درصد تبدیل پایین تر است.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

  • کلیات
  • انواع واکنش(شیمیایی، پلیمری)
  • عوامل موثر بر واکنش غلظت و فشار ،دما ،کاتالیست ،اختلاط،(selectivity)
  • تقسیم بندی راکتورها (براساس نوع جریان،براساس عملکرد،براساس ساختمان،انواع خاص)
  • اجزای راکتور(بدنه،همزن،پره،baffle&draft tube،distributer-collccter،سیستم های گرمایش و سرمایش)
  • چک و ثبت متغیرها(کلیات ،پارامترها ی کنترلی ،دمای راکتور،پارامترهای کیفی خوراک،محصول،کنترل فرایند)
  • به سرویس در اوردن(شستشو با اب ،خشک کردن با ازت با هوا،دستگاه های کنترلی،برقراری مسیرهای خوراک،به سرویس گذاشتن نرمال،همزن)
  • از سرویس خارج کردن
  • خود آزمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: