syllabus-baner

اصول تقطیر و تفکیک

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

فرآیند های جداسازی دو دسته اند:

 • مستقیم
 • غیر مستقیم

فرآیند های مستقیم عملیات جداسازی و خالص سازی را همزمان انجام می دهند.
تقطیر از جمله مهمترین فرآیند های جداسازی مستقیم است. اساس جداسازی در این فرآیند اختلاف نقطه جوش اجزاء مخلوط است.

تاریخچه:
این فرایند احتمالا از 2000 سال قبل از میلاد مسیح در چین، مصر بین النهرین فرایندی شناخته شده بوده است. این فرایند توسط شیمیدانی هندو به نام ناگارا جانا نیز برای استخراج اسانس CINNABAR انجام شد. به اینصورت که انرا در ظرفی به همراه آب جوشاند و بخارات حاصله را در ظرفی دیگر به وسیله آب کندانس کرد.
اما تکنیک تقطیر جزء به جزء احتمالا توسط کیمیاگری یونانی به نام DOSSCORIDES کشف شد.
این تکنیک  اولین بار برای جداسازی مخلوط اسید های چرب و استر های بدست آمده از چربی طبیعی بکار گرفته شد.
فرآیند تقطیر در ابتدا بیشتر برای تغلیظ الکل استفاده می شد اما امروزه در تفکیک بسیاری از مخلوط ها بکار می رود.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

 • مقدمه و تاریخچه
 • انواع برج و کاربرد آن (از نظر ساختمان داخلی، از نظر استفاده در فرایند)
 • اجزا ومشخصات داخلی برج (برجهای سینی دار، برجهای PACKED )
 • دستگاههای مرتبط ( تعاریف و اصطلاحات، نقطه جوش و فشار بخار، فراریت، آزئوتروپ، مخلوط دو و چند جزئی، ایزوترم، کف، گاز ترش و گاز شیرین، کاتالیست، تخریب حرارتی، افت فشار، بازده سینی، کلی و مورفری، STARTUP. TRUN DOWN. SHUT DOWN. HETP. LOADING. DUTY. )
 • نکات ایمنی (وسایل حفاظت فردی، موارد عملیاتی)
 • عیوب و مشکلات (طغیان، ریزش،ماندگی، خوردگی، رسوب سینی، رسوب ریبویلرها و مخازن)
 • چک و ثبت متغیرها (مفهوم کنترل فرایند، چک و ثبت متغیرهای مهم برج، متغیرها و موارد مهم برای ریبویلر، متغیرها و موارد مهم برای کندانسورو مخزن رفلاکس، گزارش اطلاعات مهم و نحوه گزارش گیری روزانه و ساعتی)
 • در سرویس قرار دادن (کلیات، آماده سازی برج بعد از تعمیرات، LEVELگیری ، پیش گرمایش ریبویلر، برقرای اب با REFRIGERANT کندانسور، آماده سازی مخزن رفلاکس و تنظیم لول سنج، تغییر فشار ودما تا تثبیت شرایط)
 • از سرویس خارج کردن (نرمال ، اضطراری)
 • آماده کردن شرایط و تحویل دادن  جهت تعمیر (پرج چند مرحله ای با ازت،  باز کردن MANHOLEو تهویه برج بوسیله فن، تست اکسیژن و شستشو با اب، صدور پرمیت برای انجام کار سرد و گرم)
 • تحویل گرفتن پس از انجام تعمیرات (بررسی برج از نظر تمیزی،بستن M.HOLEها،
 • چک ولوها،بازرسی و چک شیرهای اطمینان، ریبویلر و کندانسور، چک دستگاههای متعلقه باز شده، پرج با گاز خنثی و تست نشتی)
 • CASE STUDY &TROUBLESHOOTING
 • ریزش، طغیان، کاهش میزان کندانس، افزایش فشار برج، ایمنی، حفاظت محیط زیست، محافظت از تجهیزات، عملیات روان،کیفیت محصول، شرایط یک برج در حال انفجار)
 • خود آزمایی
 • منابع و مراجع
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: