syllabus-baner

اصول راه اندازی مجتمع های پتروشیمی

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

آیا می دانید برای رسیدن به تولید در یک کارخانه چه مراحلی وجود دارد؟ چه کارهایی باید انجام شود تا یک کارخانه بتواند محصول مطلوب را تولید نماید؟
می توان گفت ایده ایجاد یک کارخانه از محصول مورد نیاز شروع می شود. به عبارتی در داخل یک کشور ،یک منطقه ویا یک نقطه از جهان احتیاج به یک محصول ایجاد می شود. اینجاست که دولت یا بخش خصوصی به فکر ایجاد کارخانه جهت تامین محصول مورد نیاز افتاده و از این مرحله به بعد پروژه ایجاد کارخانه مورد نظر تعریف می گردد.
اما ابتدا ببینم پروژه به چه مفهومی است ؟
پروژه شامل یک سری فعالیتهای هماهنگ با شروع و پایان معلوم است که توسط یک گروه یا سازمان برای رسیدن به هدف مشخصی در زمان ، هزینه و کیفیت معین انجام می شود.
مراحل انجام پروژه را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

 • پیش برنامه ریزی پروژه یا pre-project planning
 • عملیات اجرایی پروژه project execution

در مرحله پیش برنامه ریزی پروژه چندین فعالیت صورت می پذیرد:
ابتدا باید خوراک مواد مصرفی پروژه بررسی شود بعنوان مثال اگر قرار است که یک کارخانه اوره آمونیاک ایجاد شود خوراک مصرفی آن که گاز طبیعی است باید مورد بررسی قرار گیرد. سپس مرحله امکان سنجی پروژه انجام می شود گه اولین فاز آن مکانیابی پروژه است پارامترهای مهم برای مکانیابی پروژه عبارت است از: نزدیکی به محل تامین خوراک ، آب و بازار مصرف و وجود راه های ارتباطی جهت انتقال دستگاهها و یا محصولات از کارخانه.
در مطالعات امکان سنجی بازار عرضه و تقاضا برای محصول ، مطالعه قیمت محصولات در گذشته و آینده ، پیش بینی قیمت محصول در سال رسیدن کارخانه به تولید ، بررسی تکنولوژی های موجود برای تولید محصول و ارزیابی آنها و بررسی مطالعات اقتصادی پروژه شامل تخمین نرخ بازگشت سرمایه و در آمد و سود حاصل از پروژه انجام می گردد.
پس از مطالعات امکان سنجی قرارداد با پیمانکاران ذی صلاح جهت انجام پروژه بساه می شود ازاینجا مراحل اجرایی پروژه شروع می شود که عبارت است از :
مهندسی پایه ، مهندسی تفصیلی ، تدارکات ، ساختمان و نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی نرمال واحد.
در مرحله مهندسی پایه ، پروسس فلو  دیاگرام (pfd) ، موازنه های جرم انرژی و مشخصات دستگاهها از نظر عملکردی مشخص می شود به عنوان مثال حجم مخزن مورد نیاز ، فشار مخزن و حجم ورودی ها و خروجی ها به مخزن و مشخصات مواد داخل آن تعیین می گردد.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

 • کلیات
 • آماده سازی اولیه
  • برنامه ریزی راه اندازی
  • پیش نیازهای راه اندازی یک واحد
 • PRE- COMMISSIONING
  • کلیات
  • فلاشینگ یا تمیزکاری
  • نصب مجدد قسمت های مختلف کارخانه
  • عملیات نشت یابی
  • بستن واحد با نیتروژن
 • COMMISSIONING
  • کلیات
  • سلسله مراتب راه اندازی واحد
  • خشک نمودن واحد با سیال فرایند
  • تست تجهیزات
  • راه اندازی دستگاههای حساس و اصلی
 • خودآزمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: