رله حفاظتی

شروع دوره: 1398/06/28

مدت دوره:24 ساعت

استاد دوره:توضیحات
مدت برگزاری دوره:24 ساعت
زمان برگزاری:پنجشنبه21-17
مخاطبان:مهندسین مشاور، شرکت های پیمانکاری اجرایی، طراحان، گروه های تست و راه اندازی، بهره براداران، تعمیرات و نگهداری، واحدهای مناقصات و پیشنهادات، دانشجویان
هدف دوره: ابجاد قابلیت در شناخت رله ها و کاربرد آنها و تنظیمات و هماهنگی حفاظتی
پیشنیاز دوره:

اطلاعات مهندسی برق و شناخت طراحی تابلوهای LV و MV ، سیستم ارتینگ ، محاسبات اتصالات کوتاه

دفعات برگزاری دوره تا به امروز:18 دوره
عنوانجزئیاتساعت

عناوین سرفصل ها

معرفی استانداردهای حفاظت تجیزات الکتریکی

مفاهیم اولیه

وسایل حفاظتی ساده

 • فیوز، کلیدها ( MCB ، MCCB ، ACB و ….. )

ترانسهای حفاظت جریان و ولتاژ

 • بررسی انواع CT و VT و اتصالات مربوطه، کلاسهای حفاظتی و اندازه گیری، تعیین نسبت تبدیل CT

ارتینگ فشار ضعیف و تاثیر آنها در انتخاب فانکشن ها حفاظتی

معرفی رله ها و کاربرد آنها

حفاظت ترانسفورماتور

 • بررسی انواع خطاهای مکانیکال، بررسی انواع خطاها الکتریکال
  86/25/24/N87 / T87 /R64 /51/50/46/49/N50 /63/26

حفاظت ژنراتورهای الکتریکی

 • بررسی انواع خطاهای مکانیکال، بررسی انواع خطاها الکتریکال
  38/67/81/59/27/40/G87/38/14/32/51/46/N51/N50/V51/50/49

حفاظت موتورهای الکتریکی

 • بررسی انواع خطاهای مکانیکال، بررسی انواع خطاها الکتریکال
  38/ N67/37/14/66/M87/47/48/R27/46/N51/N50/51/50/T49/49/

حفاظت انواع شبکه

 • شبکه های شعاعی Radial System
 • شبکه های با تغذیه یک فیدر ورودی، دو فیدر ورودی، فیدرهای موازی، باس بار دوبل، باس بار1.5 کلید
  وسایر….
 • شبکه های حلقوی Loop System
 • شبکه های با حلقه باز Open Loop ، شبکه حلقوی بسته Closed Loop

حفاظت باس بار

 • BB87/N51/N50/51/50

حفاظت کابل و خطوط هوایی

 • 59/N21/21/L87/25/R32/N67/67/49/79/46/N51/N50/51/50

روش های هماهنگی حفاظتی

 • بررسی روش TIME GRADING
 • بررسی روش CURRENT FRADING
 • بررسی روش LOGIC DISCRIMINATION
24
مجموع24
برچسب ها: