مدیریت پروژه با MSP

شروع دوره: 1398/06/07

مدت دوره:24 ساعت

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در حین فراگیری MSP

استاد دوره:توضیحات
مدت برگزاری دوره:24 ساعت
زمان برگزاری:پنج شنبه 8-12
مخاطبان:کلیه دانشجویان و مهندسین رشته های شیمی و مکانیک و کلیه علاقه مندان
هدف دوره:توضیحات
پیشنیاز دوره:شرکت کنندگان  می بایست با ویندوز آشنایی داشته باشند.
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:18 دوره
عنوانجزئیاتساعت

عناوین سرفصل ها

 • ایجاد یک پروژه با فعالیت و منابع
 • محاسبه زمانبندی
 • تحلیل اطلاعات منابع و هزینه ها
 • مقایسه برنامه هدف و برنامه زمانبندی جاری
 • کار با ابزارهای محاسباتی و تحلیلی نرم افزار
 • آشنایی با نحوه گزارشگری
 • تعریف پروژه، ساختار شکست کار و انواع فعالیتها
 • تعریف روابط و محدودیتهای زمانی و زمانبندی پروژه
 • تعریف و تخصیص تقویم
 • تعریف و تخصیص منابع
 • تحلیل و تسطیح منابع
 • تنظیمات گانت، فرمول نویسی وو ایجاد ستونهای Customize
 • تهیه برنامه مبنا (Baseline)
 • ورود اطلاعات واقعی و بروزرسانی پروژه (Scope, Time, Cost, Resource, Physical )
 • تعریف مبانی مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management) و پیاده سازی آن
 • تنظیمات عمومی و شخصی سازی نرم افزار
2
مجموع8
برچسب ها: