syllabus-baner

منابع ذخیره اضطراری

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

بسياري ازسيستم هاي الكتريكي حساس و مهم در منازل، اماكن عمومي، ادارات و كارخانجات بايد در هنگام قطع برق شهر به طريقي از يك منبع تغذيه ديگر استفاده كرده و به كار خود ادامه دهند. امروزه قطع برق و يا نوسانات و اختلالات الكتريكي، در بسياري از مراكز صنعتي به خصوص در كارخانجات و صنايع توليدي ميتواند خسارات اقتصادي جبران ناپذيري را وارد سازد. در صنايع پتروشيمي نيز پيوستگي و تامين بدون وقفه برق به خصوص در تغذيه سيستم هاي كنترلي و حفاظتي از اهميت ويژهاي برخوردار است. دلايل بروز مشكلات و اختلالات در تغذيه الكتريكي ميتواند به علت ايجاد خطا در شبكه توزيع، كليد زني در سيستم، شرايط محيطي و آب و هوايي، افزايش بيش از حد توان بار، اضافه دما و غيره باشد. از ديدگاه مساله كيفيت توان، اين اختلالات را ميتوان افزايش و كاهش لحظه اي ولتاژ، افت يا افزايش بلند مدت ولتاژ، اعوجاجهاي هارمونيكي، نوسان فركانس و … نام برد. منابع تغذيه اي كه وظيفه تامين برق، در هنگام قطع برق شبكه و يا بهبود كيفيت آن در هنگام بروز اختلالات را برعهده دارند، منابع تغذيه اضطراري ناميده ميشوند.

از مهمترين منابع تغذيه اضطراري را ميتوان UPSها و ديزل-ژنراتورها دانست. انواع UPSها قادرند با تاخير بسيار كم و يا حتي بدون تاخير؛ بعد از قطع برق شهر، در عرض چند ميلي ثانيه برق اضطراري را وصل نمايند ولي اين سيستم تنها براي مدت زمان محدودي پس از قطع شدن برق شهر، برق اضطراري را تامين مي كنند. اين گونه منابع تغذيه اضطراري كه معمولا انرژي خود را از باتري تامين ميكنند، در مكان هايي مانند بيمارستانها، در سيستم هاي نظامي، در اتاق هاي كنترل و در تامين برق سرورهاي كامپيوتري و غيره مورد استفاده قرار ميگيرند. ديزل-ژنراتورها به دليل اينكه به مدت زماني براي راه اندازي موتور مكانيكي نياز دارند، معمولا داراي تاخير زماني در وصل برق اضطراري خواهند بود ولي ميتوانند براي مدت زمان نامحدود و تا زماني كه سوخت موتور مكانيكي تامين شود، در محدوده قدرت نامي ژنراتور، برق اضطراري را تامين نمايند. لذا با توجه به خصوصيات سيستم الكتريكي و نوع خدمات مورد استفاده، يكي از سيستم هاي تامين برق اضطراري و يا تركيبي از آنها، ممكن است در صنايع استفاده گردد. در ادامه به تشريح اين منابع تغذيه اضطراري و محل استفاده آنها پرداخته خواهد شد.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

  • مقدمه
  • UPS ها
  • دیزل _ ژنراتور (آشنایی با اجزاء و ساختمان ،سرویس و نگهداری ، عیب یابی )
  • باتری ها (کلیات ،سرویس و نگهداری ، نکات ایمنی )
  • نیازسنجی و الویت بندی مصارف
  • برآورد توان مورد نیاز
  • انتخاب محل مناسب جهت استقرار
  • نحوه در سرویس قرار دادن منابع تغزیه
  • ضمیمه(روش مناسب حمل منابع تغزیه ،عیب یابی دیزل ژنراتور)
  • خود آزمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: