syllabus-baner

آشنایی با کلیات ایمنی

شروع دوره: یک روز بعد از ثبت نام

مدت دوره:150 ساعت

وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارت هاي مالی، جانی و زیست محیطی فراوان به سازمان هاي مختلف میشود. علاوه بر خسارت هاي مستقیم و مشهود حوادث، که شامل مواردي نظیر خسارت هاي وارد شده به تجهیزات و اموال می باشد، هزینه هاي دیگري نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینه هاي غیرمشهود به سازمان ها تحمیل می گردد، در ضمن بسیاري از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمیتوان جبران نمود. در گذشته پرداختن به اثرات و خسارات ناشی از حوادث، بیشتر بعد از وقوع حادثه صورت میگرفت. اما این رویکرد با توجه به هزینه هاي فراوان، دیگر مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل، در سازمان ها از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در قالبی نظامند، مورد توجه قرار گرفت. از جمله مواردي که سبب تغیر و تحول عظیم در فرهنگ ایمنی سازمان ها شد، وقوع حادثۀ  chernobyl  و خسارتهاي بیشمار ناشی از آن بوده است. تا قبل از این حادثه صنایع با تاکید بر بکارگیري حفاظهاي مناسب، تجهیزات حفاظت فردي و همچنین آموزش و برقراري نظام هاي تشویقی- تنبیهی، وضع دستورالعمل ها و استقرار سیستم هاي مدیریت ایمنی سعی در کاهش آمار حوادث داشتند. اما حادثه chernobyl  نشان داد که جهت جلوگیري از حوادث تنها بکارگیري روش هاي فوق و اجبار کارکنان در اجراي دستورالعمل ها کافی نیست بلکه ایجاد و اشاعه تعهد درونی به ایمنی و نشان دادن آن در رفتار که در واقع همان فرهنگ ایمنی است، تضمین کننده اثربخشی و موفقیت روش هاي فوق می باشد. بدیهیست که استقرار فرهنگ ایمنی، در ابتدا، کار بسیار دشواري بوده، به خصوص در جوامعی که فرهنگ استفاده ایمن از تجهیزات و ماشین آلات و تکنولوژي، بعد از جا افتادن عادت هاي غلط ترویج می گردد، مثلا ابتدا خودرو وارد شده و سپس سعی می شود که بستن کمربند ایمنی به عنوان یک ارزش ترویج گردد، ولی در جوامع پیشرفته صنعتی این دو از یکدیگر جدا نیستند و افراد از همان ابتداي استفاده از یک ماشین یا تکنولوژي، فرهنگ ایمنی خاص آن را نیز کسب نموده و از انجام اعمال غیر ایمن که گاهاَ به صورت عادت در می آیند بصورت ناخودآگاه اجتناب می کنند. به عبارت دیگر در یک سازمان موفق رفتار ایمن یک ارزش و باور پایدار می باشد. این بدان معناست که در سازمانهایی که ایمنی در آنها پایدار و با دوام است افراد براي رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردي و … تشویق نمیشوند و براي قصور در انجام آنها توبیخ نمی گردند. بلکه در این سازمانها رعایت ایمنی ، باور و رفتار ذاتی افراد و امري بدیهی است .
معمولا کارکنان داراي باورهاي اشتباهی هستند که بر پایه همان باورها به کارهاي خود در صنعت می پردازند. جملاتی نظیر “براي من هیچ حادثه اي رخ نمی دهد” ، ” اصلا نگران رعایت نکردن نکات ایمنی نیستم.” ، ” همیشه می خواستم کارم را سریع انجام دهم.” ، ” فقط وقتی رئیسم اطرافم بود، از لوازم حفاظت فردي استفاده می کردم.” و ” همیشه فکر می کردم اگر یک یا دو نکته ایمنی را رعایت نکنم، حادثه اي رخ نمی دهد. چرا که بسیاري از آنها را رعایت می کردم.” هرگز خسارات ناشی از وقوع حادثه را جبران نمیکنند. چرا که عدم رعایت نکات ایمنی، تنها در عرض چند ثانیه، ممکن است سبب از دست رفتن زندگی یک فرد شده و یا صدماتی را ایجاد کند که به موجب آن، فرد مجبور شود بقیه عمر خود را بدون یکی از اعضاي بدن خود ادامه داده و نتایجی چون ناتوان شدن، احساس عدم مفید بودن، فقدان تندرستی و سلامت، ایجاد رنج و زحمت براي اطرافیان حاصل میگردد. درك اهمیت رعایت ایمنی زمانی مشخص میشود که تمام کارکنان شرکت، تبعات عدم رعایت ایمنی را دانسته و بدانند که مسئول حفظ سلامتی خود و همکارانشان هستند. متاسفانه در بعضی از موارد از قوانین ایمنی برداشت اشتباه شده و گمان میرود که این قوانین، از موانع و بازدارندههاي کار و فعالیت میباشد، در صورتیکه این قوانین فقط در راستاي محافظت از کارکنان، واحد صنعتی و محیط زیست اقدام نموده و رعایت آنهاکاملاً به نفع کارکنان و شرکت میباشد. در نرم افزار آموزشی حاضر، تجهیزات، قوانین، دستورالعمل ها و سیستم مدیریت ایمنی رایج در حوزه بهره برداري صنایع پتروشیمی ارائه شده است. مشاهده این نرم افزار خصوصاَ به صورت مکرر، کمک شایان توجهی به اشاعه فرهنگ ایمنی، تسریع ایجاد باور ذهنی و گسترش رفتار ایمن خواهد داشت.

استاد دوره: اساتید مجرب و برجسته صنعت
مدت برگزاری دوره: 150 دقیقه
زمان برگزاری: مجازی
مخاطبان: کلیه دانشجویان و مهندسین صنایع و مکانیک و کلیه علاقه مندان
عنوان جزئیات ساعت

عناوین سرفصل ها

 • آشنایی با فرهنگ  ایمنی
 • آشنایی با انواع خطر
  • کلیات
  • انواع خطرات
 • آشنایی با علائم هشدار و ایمنی
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد
 • تجهیزات حفاظت فردی
  • اهمیت کاربرد وسایل حفاظتی
  • وسایل حفاظت از سر
  • وسایل حفاظت از چشم و صورت
  • وسایل حفاظت از دست و بازو
  • وسایل حفاظت از پا
  • وسایل حفاظت از بدن
  • وسایل حفاظت از گوش
  • وسایل حفاظتی کار در ارتفاع
  • وسایل حفاظت از سیستم تنفسی
 • تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
  • کلیات
  • روش های دستی اعلام حریق
  • روش اتوماتیک اعلام حریق
  • انواع آتش ها و انفجار ها
  • روش های اطفاء حریق
  • تجهیزات اطفاء حریق
 • دستور العمل های کاری
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی
  • کلیات
  • انبارداری موادشیمیایی
  • نمونه گیری و پاکسازی
  • کار با کاتالیست ها
 • تست گاز
  • مقدمه
  • دستگاه اندازه گیری گازهای قابل اشتعال
  • دستگاه اندازه گیری مقدار اکسیژن
  • دستگاه اندازه گیری میزان رطوبت
  • دستگاه سنجش گازهای سمی
  • نکات ایمنی گاز سنجی
 • ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری
  • مقدمه
  • بارگیری و تخلیه مخازن
  • بارگیری و تخلیه تانکرها
  • بارگیری و تخلیه کشتی
 • ایزولاسیون
 • پاکسازی و خنثی سازی
  • مقدمه
  • پاکسازی به منظور تحویل به تعمیرات
  • پاکسازی پیش از راه اندازی مجدد
  • روشهای پاک سازی
 • مجوز های کاری
  • مقدمه
  • پروانه کار سرد
  • پروانه کار گرم
  • پروانه ورود به فضای بسته
  • پروانه حفاری
  • پروانه ورود خودرو
 • ایمنی در شرایط نرمال عملیاتی
  • پایش در شرایط نرمال
  • دسته بندی بازدید های شرایط نرمال
 • ایمنی در تصمیم گیری و تغییرات
  • مقدمه
  • مراحل فرایند مدیریت تغییر
 • ضبط و ربط محیط کار
 • ایمنی در شرایط اظطراری
 • گزارش حادثه
  • مزیت گزارش حادثه و نقش بهره برداری در تهیه آن
  • فرایند بررسی یک حادثه
 • کمک های اولیه
  • مقدمه
  • کمک های اولیه عمومی
  • کمک های اولیه موردی
  • امداد و نجات
 • آشنایی با استاندارد های ایمنی
 •  خود ازمایی
150 دقیقه
مجموع 150 دقیقه
برچسب ها: