syllabus-baner

مدیریت پروژه با Primavera P6

شروع دوره: 1398/12/08

مدت دوره:32 ساعت

آشنايي با مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه در حين فراگيري P3e

استاد دوره:توضیحات
مدت برگزاری دوره:32 ساعت
زمان برگزاری:پنج شنبه 13-17
مخاطبان:کلیه دانشجویان و مهندسین رشته های شیمی و مکانیک و کلیه علاقه مندان
هدف دوره:توضیحات
پیشنیاز دوره:شرکت کنندگان  می بایست با ویندوز آشنایی داشته باشند.
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:18 دوره
عنوانجزئیاتساعت

عناوین سرفصل ها

 • ايجاد يك پروژه با فعاليت و منابع
 • محاسبه زمانبندي
 • تحليل اطلاعات منابع و هزينه ها
 • مقايسه برنامه هدف و برنامه ريزي جاري
 • كار با ابزارهاي محاسباتي و تحليلي نرم افزار
 • آشنايي با تنظيمات و گروه بندي هاي اوليه سيستم
 • ايجاد ارتباط بين نرم افزار با ساير نرم افزارهاي كنترل پروژه
 • مفاهیم مدیریت پروژه و آشنایی با استانداردها
 • تعریف اطلاعات کلی سازمان (EPS, OBS, …)
 • تعریف پروژه، ساختار شکست کار و تنظیمات مربوطه
 • تعریف روابط، محدودیتها و زمانبندی پروژه
 • تعریف و تخصیص منابع
 • تحلیل و تسطیح منابع
 • تعریف و تخصیص تقویم، تنظیمات گانت و فرمول نویسی (Global Change)
 • تهیه برنامه هدف (Baseline )
 • ورود اطلاعات واقعی و بروزرسانی پروژه (Scope, Time, Cost, Resource, Physical )
 • تعریف مبانی مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management) و پیاده سازی آن
 • تعریف حدود آستانه برای KPI های مهم پروژه (Thresholds)
 • تهیه گزارشات
32
مجموع32
برچسب ها:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,