آگهی استخدام شرکت پالایش نفت و گاز پیروزی

شرکت پالایش نفت و گاز پیروزی قصد دارد از واجدین شرایط جهت تکمیل کادر فنی، مهندسی و اداری خود در محل پالایشگاه شرکت در سایت شاهرود با شرایط ذیل از سراسر کشور دعوت به همکاری نماید:
مهلت ثبت نام تا 11 تیر 99 می باشد.

مدیر پروژه :

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی مدیریت پروژه
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: عمرانی، تاسیساتی
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مدیر طرحهای ساختمانی و عمرانی: 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی عمران
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: طراحی، اجرا نظارت
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مدیر دفتر نظارت

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی عمران
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: نظارت عمرانی، مکانیکی، تاسیساتی، برق، ابزار دقیق
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس دفتر فنی : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی عمران
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: نقشه برداری، تهیه صورت وضعیت، نقشه کشی(اتوکد)، متره
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس طراحی و مهندسی فرآیند : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک
4- سابقه فعالیت: 5 الی 15 سال
5- نوع فعالیت: طراحی و نظارت ساخت تجهیزات و عملیات پایپینگ
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس طراحی و مهندسی فرآیند : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: طراحی، اجرا ابزار دقیق، اتوماسیون
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس طراحی و مهندسی فرآیند : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی برق
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: طراحی، اجرا و نظارت
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس طراحی و مهندسی فرآیند : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی نفت
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: مهندسی مخازن، بهره برداری، ابزاردقیق و اتوماسیون
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مدیر HSE : 

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: ایمنی، بهداشت و محیط زیست
6- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس IT:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: مهندسی کامپيوتر نرم افزار، سخت افزار
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس طراحی و مهندسی فرآیند:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: طراحی فرآیندهای صنعت نفت (کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت)
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس مهندسی باغبانی:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندسی کشاورزی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: نگهداری باغ و فضای سبز
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس مهندسی خرید :

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی، مهندسی نفت
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: بازرگانی خرید، پشتیبانی کالا
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مسئول نگهداری و تعمیرات ماشین آلات:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مهندس فناوری مکانیک، ماشین آلات
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: نگهداری تجهیزات و ماشین آلات خودرو ای و کارگاهی
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مسئول درمانگاه:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: درمان فوریت های پزشکی
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

آتش نشان:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مدیریت عملیات امداد و سوانح (آتش نشانی، محیط زیست)
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: مسئول واحد آتش نشانی
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

رئیس حسابداری:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: امور مالی
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

حسابدار ارشد:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: حسابداری
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: مسئول انبار
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

انباردار:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: حسابداری
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: واحد انبار
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

کارشناس حقوقی:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: کارشناس حقوقی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: امور قرارداها دعاوی
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مدیر امور اداری:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی، دولتی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: منابع انسانی، کارگزینی و …
6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه:

1-  جنسیت: آقا
2- میزان تحصیلات: لیسانس و بالاتر
3- مدرک تحصیلی: مدیریت صنایع، مدیریت صنعتی
4- سابقه فعالیت: 5 سال
5- نوع فعالیت: برنامه ریزی پروژه

6-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

راننده مینی بوس:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: راننده پایه 2 (داشتن دفترچه بین شهری)
3- سابقه فعالیت: 5 سال
5- محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
7- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

فیترکار:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: پایپینگ

3-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
4- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

مونتاژکار:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: ساخت استراکچر و مخازن

3-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
4- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

جوشکار:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: ساخت مخازن، پایپینگ

3-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
4- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

 

سنگ زن- کمکی:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: عملیات پایپینگ، مخازن، استراکچرهای صنعتی

3-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
4- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

نظافتچی:

1-  جنسیت: آقا
2- نوع فعالیت: نظافت ساختمان اداری

3-  محل اشتغال: پالایشگاه شاهرود
4- امکان اسکان در خوابگاه پالایشگاه

 

توجه:

الف) خواهشمند است درصورت نداشتن حداقل 5 سال سابقه کارمرتبط مفید از ارسال رزومه خودداری فرمایید.

ب) لطفاً در خصوص سوابق کاری اطلاعات کامل محل فعالیت های شغلی سابق خود را با ذکر نام شرکت شماره تلفن و آدرس در رزومه قرار دهید.

ج) اولویت باکسانی است که زودتر اقدام به ثبت نام نموده و رزومه خود را ارسال نمایند.

د) رزومه هایی که با اطلاعات ناقص ارسال شود بررسی نخواهد شد.

 

متقاضیان میتوانند رزومه خود را از طریق شماره تلفن 09100059500 صرفاً با شبکه های اجتماعی واتس آپ  اقدام به ارسال رزومه نمایند.

جهت هر گونه اطلاعات بیشتر با شماره 3-01133118901 داخلی 154 سرکار خانم محمدزاده واحد منابع انسانی تماس حاصل فرمایند.

پست الکترونیکی: [email protected]