آگهی استخدام شرکت مهندسی راهبرد انرژی

شرکت مهندسی راهبرد انرژی جهت تکمیل بخش مهندسی طراحی لوله کشی و خطوط لوله در پروژه های تلمبه خانه های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز و خطوط لوله نفت و گاز در دفتر تهران ، دعوت به همکاری می نماید.

مهندس طراح لوله کشی و خطوط لوله :

1-  تسلط به نرم افزار PDMS 

2- حداقل تجربه ۵ سال سابقه مرتبط

 

 

از متقاضیان خواهشمند است رزومه خود را با ذکر موضوع کارشناس لوله کشی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. 

 [email protected]